Ochrana dreva: LIGNOFIX a ADLER

Najvýznamnejšie vonkajšie prvky, ktorý ovplyvňujú vzhľad dreva sú kolísanie klimatických podmienok a poveternostné vplyvy, ako sú napr. slnko, dážď, vietor, sneh, znečistené ovzdušie atď.

Na ochranu dreva pred poškodením, ktoré spôsobujú rozličné poveternostné faktory, je k dispozícii veľký počet rozličných náterových prostriedkov. Ktorý náter si zvolíme pre naše účely, to závisí od požadovaného vzhľadu a podmienok exponovania (horské oblasti, prímorské oblasti, mestské prostredie …). Jednou z najdôležitejších vlastností náteru na použitie v exteriéroch, ktorý plní popri dekoratívnej predovšetkým ochrannú funkciu, je ochrana dreva pred prílišným navlhčením.

Prílišné navlhčenie spôsobuje rozmerovú nestabilitu dreva, napätie v dreve medzi náterom a drevom a napätie v samotnom náterovom filme. Nadmerné navlhčenie spôsobuje praskanie a odlupovanie náteru, v dôsledku toho náter stráca svoju ochrannú funkciu. Teplotné zmeny ovplyvňujú kontrakciu a rozpínanie filmu, následne potom zvyšujú možnosť odlupovania. Preto ú poškodenia väčšie a častejšie napr. v horských oblastiach, kde sú veľké teplotné rozdiely medzi dňom a nocou.

UV svetlo spôsobuje degradáciu povrchu dreva a depolymerizáciu filmu. Časté vymývanie filmu (zrážky) môže znížiť jeho hrúbku a kvalitu. Smog a rozličné plyny z priemyselných oblastí sa kombinujú s dažďom a vytvárajú kyseliny, ktoré zapríčiňujú koróziu a opotrebovanie filmu. Náter je potrebné obnoviť ihneď po objavení sa prvých poškodení, pretože iba týmto spôsobom možno zabezpečiť dlhodobú ochranu. Pred týmito poškodeniami môžeme drevo efektívne chrániť kombináciou konštrukčnej a povrchovej ochrany.